Một cổ đông lớn của TECGroup bị xử phạt gần 100 triệu đồng vì giao dịch cổ phiếu từ 3 năm trước

27
Xử phạt cổ đông lớn của TECGroup vì giao dịch cổ phiếu từ 3 năm trước

Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành TECGroup (mã chứng khoán: TEG) – ông Khương Tiến Hùng bị xử phạt gần 100 triệu đồng vì không báo cáo giao dịch bán cổ phiếu từ 3 năm trước.

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khương Tiến Hùng.

Số tiền ông Hùng bị phạt là 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Đồng thời, ông Hùng cũng bị phạt 62,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn.

Xử phạt cổ đông lớn của TECGroup vì giao dịch cổ phiếu từ 3 năm trước

Cụ thể, ngày 3/8/2018, ông Khương Tiến Hùng – khi đó là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã chứng khoán: TEG) đã bán 35.000 cổ phiếu TEG dẫn đến giảm tỉ lệ sở hữu từ 6,17% xuống 5,98%.

Tiếp đó, ngày 21/8/2018, ông Hùng tiếp tục bán 63.000 cổ phiếu TEG dẫn đến giảm tỉ lệ sở hữu từ 5,02% xuống còn 4,67% (không còn là cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ).

Tuy nhiên, ông Khương Tiến Hùng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Tổng số tiền ông Khương Tiến Hùng bị phạt là 92,5 triệu đồng.

Cùng với đó, UBCKNN cũng xử phạt 4 cá nhân khác vì những vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, bà Đinh Như Quỳnh bị phạt 15 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Từ ngày 5/3/2021 đến ngày 11/3/2021, bà Đinh Như Quỳnh – người có liên quan của bà Lê Thị Thanh Nga – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) đã bán 31.600 cổ phiếu LPB (tương ứng 316 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu LPB). Tuy nhiên, ngày 12/4/2021, HoSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Quỳnh.

Hay ông Lê Sỹ Hối, người có liên quan của Kế toán trưởng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB) bị phạt 10 triệu đồng. Ông Hối thực hiện mua 20.000 cổ phiếu TPB vào ngày 29/1/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hồng Nhung bị phạt 5 triệu đồng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bà Nguyễn Hồng Nhung là người có liên quan của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) thực hiện mua 5.000 cổ phiếu PPC (tương ứng với 50 triệu đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu PPC) vào ngày 13/5/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tiến Dũng là người liên quan với ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) bị phạt 2,5 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.
Cụ thể, ông Dũng đăng ký bán 5.000 cổ phiếu NLG từ ngày 12/5/2021 đến ngày 10/6/2021. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Dũng đã bán 5.000 cổ phiếu NLG (tương ứng 50 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu NLG) vào ngày 10/5/2021.

Quang Hải (t/h)